WBO中国区超次轻量级拳手排名(1月)

12-06-13 14:59:52
作者:罗梅
--
本文导读:WBO中国区1月超次轻量级拳手排名

超次轻量级(次轻量级)(Junior Lightweight)

(126-130磅 57.15-58.97KG)

排名(Ranking)
姓名
Name
国籍(Nationally)
1
雷伊.拉宝
菲律宾
2
迈克尔.辛格
印度尼西亚
3
陈伟
Chen Wei
中国
4
支道强
Zhi Dao Qiang
中国
5
艾瑞森
Ericson Origines
菲律宾
 
 
 
WBO中国区机构)
0

相关资讯

联系我们

电话:010-65027122 / 21

传真:010-65027121

地址:北京市朝阳区关东店南街旺座中心东塔1616.

邮箱:

赛事:[email protected]

网络:[email protected]

媒体:[email protected]

人事:[email protected]